TRƯỜNG ANH NGỮ CEBU BLUE OCEAN ACADEMY

Trường CBOA (Cebu Blue Ocean Academy) là cơ sở nằm ở khu vực Cebu của PINES – trường Anh ngữ danh tiếng tại thành phố Baguio. Dựa vào chương trình đào tạo đã được áp dụng nghiên cứu hơn ở cơ sở PINES trong hơn 15 năm qua. CBOA đã đúc kết và vận dụng […]