Speaking Power

Mô hình học tập phổ biến tại Philippines là một kèm một, có thể tùy ý điều chỉnh nội dung môn học theo mong muốn của từng cá nhân. Ngoài ra, với việc một giáo viên kèm một học viên, các học viên không cần lo lắng về trình độ của mình có theo kịp […]